کلمبوس
بستن
پوستر فیلم  کلمبوس

کلمبوس

فیلمایرانی
.1ساعت و21دقیقه
فیلم «کلمبوس» ماجرای خانواده‌ ای که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند و چندین سال در انتظار اقامت در این کشور هستند که یکی از اعضای فامیل قرار است برایشان این کار را انجام دهد با تغییر رئیس جمهور و تصویب قانون جدید منع مهاجرت ایرانی‌ها درگیر مشکلاتی می‌شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کلمبوس

خلاصه محتوا

فیلم «کلمبوس» ماجرای خانواده‌ ای که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند و چندین سال در انتظار اقامت در این کشور هستند که یکی از اعضای فامیل قرار است برایشان این کار را انجام دهد با تغییر رئیس جمهور و تصویب قانون جدید منع مهاجرت ایرانی‌ها درگیر مشکلاتی می‌شوند.