کلمبوس
بستن
پوستر فیلم  کلمبوس

کلمبوس

Columbus

فیلمایرانی
.1ساعت و21دقیقه
فیلم «کلمبوس» ماجرای خانواده‌ ای که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند و چندین سال در انتظار اقامت در این کشور هستند که یکی از اعضای فامیل قرار است برایشان...

تصاویر و جزییات فیلم کلمبوس

 فیلم کلمبوس
 فیلم کلمبوس
 فیلم کلمبوس
 فیلم کلمبوس

عوامل سازنده فیلم کلمبوس

درباره فیلم کلمبوس

فیلم «کلمبوس» ماجرای خانواده‌ ای که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند و چندین سال در انتظار اقامت در این کشور هستند که یکی از اعضای فامیل قرار است برایشان این کار را انجام دهد با تغییر رئیس جمهور و تصویب قانون جدید منع مهاجرت ایرانی‌ها درگیر مشکلاتی می‌شوند.