گلابی بزرگThe Giant Pear

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گلابی بزرگ
زندگی در روستایی در انگلستان «سولبی» خوب و صلح آمیز بود تا روزی که «میتچو» و «سباستین» پیامی داخل یک بطری پیدا می کنند. پیام از طرف شهردار گمشده «سولبی» از یک جزیره ناشناخته بود. آن ها تصمیم دارند سفر خود را با «گلابی بزرگ» برای نجات شهردار آغاز کنند.
فیلم‌های پیشنهادی