پوستر فیلم  جان کیو

جان کیو

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «جان کیو» داستان مردی به نام «جان» است و پسرش بیماری قلبی دارد، شرکت بیمه پیوند قلب را پوشش نمی دهد و پسر جان باید هرچه سریع تر عمل شود. جان افراد اورژانس بیمارستان را گروگان می گیرد تا پلیس خواسته او را برآورده کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جان کیو

Nick Cassavetes
Mark BurgOren Koules
James Kearns
Aaron Zigman
Dede Allen

خلاصه محتوا

فیلم «جان کیو» داستان مردی به نام «جان» است و پسرش بیماری قلبی دارد، شرکت بیمه پیوند قلب را پوشش نمی دهد و پسر جان باید هرچه سریع تر عمل شود. جان افراد اورژانس بیمارستان را گروگان می گیرد تا پلیس خواسته او را برآورده کنند.