بسته بندی شدهPackaged

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بسته بندی شده

کارگردان: Luke Snedecor

محصولآمریکا
انیمیشن «بسته بندی شده» داستان مردی است که زندگی روتین دارد و با وارد شدن «اردکی» به زندگیش، زندگیش از روتین در می آید.
Luke Snedecor
Luke Snedecor