ناموجود

گرهGereh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  گره

کارگردان: یوسف سیدمهدوی

محصولایران
در کوران انقلاب، شبی که حکومت نظامی برقرار است، دانشجویی در حین پخش اعلامیه ضد سلطنتی توسط مأموران حکومت نظامی دستگیر می شود. او مأمور نگهبان را مضروب می کند و با دست های بسته به خانه ای پناه می برد. مأموران در تعقیب او به جست و جوی خانه به خانه می پردازند. او را می یابند، دست هایش را باز می کنند و همگی می گریزند...
فیلم‌های پیشنهادی