پوستر فیلم  گروه تک نفره

گروه تک نفره

One Man Band

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «گروه تک نفره» درباره دو نوازنده دوره گرد است که سعی در جلب توجه یک دختر بچه رو دارند. در این راه رقابت سختی بین آن دو شکل می گیرد.

عوامل سازنده انیمیشن گروه تک نفره

Mark AndrewsAndrew Jimenez
Osnat Shurer
Michael Giacchino
Steve Bloom

درباره انیمیشن گروه تک نفره

انیمیشن کوتاه «گروه تک نفره» درباره دو نوازنده دوره گرد است که سعی در جلب توجه یک دختر بچه رو دارند. در این راه رقابت سختی بین آن دو شکل می گیرد.