پوستر فیلم  گروه تک نفره

گروه تک نفره

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «گروه تک نفره» درباره دو نوازنده دوره گرد است که سعی در جلب توجه یک دختر بچه رو دارند. در این راه رقابت سختی بین آن دو شکل می گیرد.

عوامل سازنده انیمیشن گروه تک نفره

Mark AndrewsAndrew Jimenez
Osnat Shurer
Michael Giacchino
Steve Bloom

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «گروه تک نفره» درباره دو نوازنده دوره گرد است که سعی در جلب توجه یک دختر بچه رو دارند. در این راه رقابت سختی بین آن دو شکل می گیرد.