یک داستان شاد: جوی و هیرونA Joy Story: Joy and Heron

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یک داستان شاد: جوی و هیرون

کارگردان: Kyra BuschorKenneth Kuan

محصولچین
انیمیشن کوتاه «یک داستان شاد جوی و هیرون» درباره استفاده از فرصت و کمک به یک دیگر.
Fiona FryNancy Wang