دیوار گتوGhetto Wall

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دیوار گتو

کارگردان: محسن نقی زاده

محصولایران
مستند «دیوار گتو» به تاریخ و سرگذشت یهودیان و چگونگی تشکیل و تاسیس کشور جعلی اسراییل در فلسطین اشغالی را بررسی می کند و به آوارگی قوم یهود از قرن ها پیش اشاره داشته و تا ...
محسن نقی زاده