پوستر فیلم  نگهبانان قصه ها

نگهبانان قصه ها

Rise of the Guardians

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و37دقیقه
انیمیشن «نگهبانان قصه ها» داستان گروهی از نگهبانان است که با یکدیگر تلاش می کنند تا از آرزوها و باورهای کودکان سراسر جهان در برابر موجودی اهریمنی محاف...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن نگهبانان قصه ها

 انیمیشن نگهبانان قصه ها
 انیمیشن نگهبانان قصه ها
 انیمیشن نگهبانان قصه ها
 انیمیشن نگهبانان قصه ها
 انیمیشن نگهبانان قصه ها

عوامل سازنده انیمیشن نگهبانان قصه ها

Peter Ramsey
David Lindsay-Abaire
Alexandre Desplat
Joyce Arrastia

درباره انیمیشن نگهبانان قصه ها

انیمیشن «نگهبانان قصه ها» داستان گروهی از نگهبانان است که با یکدیگر تلاش می کنند تا از آرزوها و باورهای کودکان سراسر جهان در برابر موجودی اهریمنی محافظت کنند.