پوستر فیلم  رسام

رسام

Rasam

سریالایرانی
.20دقیقه
مستند «رسام» روایتی از توانمندی های نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران ایران است و دستاوردهای نظامی ایران را در حوزه های مختلف از جمله حوزه زرهی، موشکی،...

تصاویر و جزییات سریال رسام

 سریال رسام
 سریال رسام
 سریال رسام
 سریال رسام
 سریال رسام

عوامل سازنده سریال رسام

درباره سریال رسام

مستند «رسام» روایتی از توانمندی های نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران ایران است و دستاوردهای نظامی ایران را در حوزه های مختلف از جمله حوزه زرهی، موشکی، شناوری، موشک دریایی و حوزه تاکتیک مورد بررسی قرار می دهد.