کوچه مقدس
بستن

کوچه مقدسHoly Alley

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کوچه مقدس
پیش نمایش

محصولایران
مستند «کوچه مقدس» روایت زندگی روحانی مهربانی است که در یک محله قدیمی به نام «کوچه مقدس» زندگی می‌ کند. اهالی محل او را «حاج مقدس» صدا می‌ زنند و به او دلبستگی خاصی دارند.