کوچه مقدس
بستن
پوستر فیلم  کوچه مقدس

کوچه مقدس

Holy Alley

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «کوچه مقدس» روایت زندگی روحانی مهربانی است که در یک محله قدیمی به نام «کوچه مقدس» زندگی می‌ کند. اهالی محل او را «حاج مقدس» صدا می‌ زنند و به او...

تصاویر و جزییات مستند کوچه مقدس

 مستند کوچه مقدس
 مستند کوچه مقدس
 مستند کوچه مقدس
 مستند کوچه مقدس

عوامل سازنده مستند کوچه مقدس

درباره مستند کوچه مقدس

مستند «کوچه مقدس» روایت زندگی روحانی مهربانی است که در یک محله قدیمی به نام «کوچه مقدس» زندگی می‌ کند. اهالی محل او را «حاج مقدس» صدا می‌ زنند و به او دلبستگی خاصی دارند.