پوستر فیلم  توطئه در ۳۶۵ روز

توطئه در ۳۶۵ روز

.49دقیقه
در سریال «توطئه در ۳۶۵ روز» روزنامه نگاری به نام «تام اورموند» در سفر آخری که به ایرلند می‌ رود، به ویروسی مبتلا می‌ شود و نمی‌ تواند صحبت کند. زمانی که او در بیمارستان است، سعی دارد که با تصاویری که می‌ کشد موضوعی را به پسرش «کل» توضیح دهد و بعد هم می‌ میرد. حالا این پسر به دنبال کشف این راز و موضوع است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال توطئه در ۳۶۵ روز

خلاصه محتوا

در سریال «توطئه در ۳۶۵ روز» روزنامه نگاری به نام «تام اورموند» در سفر آخری که به ایرلند می‌ رود، به ویروسی مبتلا می‌ شود و نمی‌ تواند صحبت کند. زمانی که او در بیمارستان است، سعی دارد که با تصاویری که می‌ کشد موضوعی را به پسرش «کل» توضیح دهد و بعد هم می‌ میرد. حالا این پسر به دنبال کشف این راز و موضوع است.