پایتخت : تهران زیباستفصل 1 قسمت 14Capital E14

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پایتخت

کارگردان: علی نیکبخت

محصولایران
مستند سریالی «پایتخت» ابعاد مختلف انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران بررسی می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر