بیوه سیاه
بستن
پوستر فیلم  بیوه سیاه

بیوه سیاه

.2ساعت و10دقیقه
فیلم «بیوه سیاه» بعد از جنگ داخلی و قبل از جنگ ابدیت رخ می‌ دهد و هم چنین گذشته ناتاشا رومانوف را به نمایش می گذارد و به صورت کوتاه اتفاقی که برای «هاکای» و ناتاشا در گذشته و در بوداپست اتفاق افتاد را به تصویر می کشد. در پی وقایع کاپیتان آمریکا، جنگ داخلی، نافرمانی از توافقنامه سوکوویا و کمک به استیو راجرز، ناتاشا رومانوف تنها شده و تحت تعقیب دولت قرار گرفته‌ است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بیوه سیاه

Cate Shortland
Kevin Feige
Eric Pearson
Lorne Balfe
Leigh Folsom Boyd

خلاصه محتوا

فیلم «بیوه سیاه» بعد از جنگ داخلی و قبل از جنگ ابدیت رخ می‌ دهد و هم چنین گذشته ناتاشا رومانوف را به نمایش می گذارد و به صورت کوتاه اتفاقی که برای «هاکای» و ناتاشا در گذشته و در بوداپست اتفاق افتاد را به تصویر می کشد. در پی وقایع کاپیتان آمریکا، جنگ داخلی، نافرمانی از توافقنامه سوکوویا و کمک به استیو راجرز، ناتاشا رومانوف تنها شده و تحت تعقیب دولت قرار گرفته‌ است.