پوستر فیلم  نان گزیده ها

نان گزیده ها

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «نان گزیده ها» اولین روایت تصویری از اعتراضات کارگری اراک است. روایتی از مشکلات کارگران که در پی خصوصی شدن کارخانه‌ های بزرگ مثل هپکو از بین رفتند و بحران‌ های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در پی آن به وجود آوردند. به نظر می‌ رسد که این اتفاقات که برای صنایع ما در حال رخ دادن است، خیلی طبیعی نیست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند نان گزیده ها

خلاصه محتوا

مستند «نان گزیده ها» اولین روایت تصویری از اعتراضات کارگری اراک است. روایتی از مشکلات کارگران که در پی خصوصی شدن کارخانه‌ های بزرگ مثل هپکو از بین رفتند و بحران‌ های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در پی آن به وجود آوردند. به نظر می‌ رسد که این اتفاقات که برای صنایع ما در حال رخ دادن است، خیلی طبیعی نیست.