پوستر فیلم  دال

دال

Dal

سریالایرانی
.1ساعت و33دقیقه
برنامه ترکیبی «دال» محفلی است برای گفتگو با کارشناسان و نسل چهارم انقلاب، پیرامون آینده انقلاب اسلامی. گفت و گویی با موضوعات چالشی، بر سر مسائلی که سد...
  • فصل سوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال دال

 سریال دال
 سریال دال
 سریال دال
 سریال دال
 سریال دال

عوامل سازنده سریال دال

درباره سریال دال

برنامه ترکیبی «دال» محفلی است برای گفتگو با کارشناسان و نسل چهارم انقلاب، پیرامون آینده انقلاب اسلامی. گفت و گویی با موضوعات چالشی، بر سر مسائلی که سد راه حرکت رو به جلو جریان انقلابی شده.