ناموجود

برخورد خیلی نزدیکA Very Close Encounter

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  برخورد خیلی نزدیک

محصولایران
تصادفی در بزرگراه اتفاق می افتد که راننده هر دو اتومبیل، زن هستند. راننده اتومبیل عقبی به علت مصدومیت شدید به کما می رود. طی بررسی هایی، افسر رسیدگی کننده به پرونده به ماهیت و نحوه تصادف شک می کند...
فیلم‌های پیشنهادی