پوستر فیلم  اوم نوم

اوم نوم

سریالروسیه ای
.1دقیقه
از این به بعد بیشتر مراقب آبنبات چوبی های رنگیتون باشید چون «اوم نوم» موجود سبز قلقلی، عاشق خوراکی های رنگیه و تو هر قسمت از این انیمیشن سعی میکنه با یه روش خاص، اونا رو به دست بیاره!

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال اوم نوم

Arthur Merkulov

خلاصه محتوا

از این به بعد بیشتر مراقب آبنبات چوبی های رنگیتون باشید چون «اوم نوم» موجود سبز قلقلی، عاشق خوراکی های رنگیه و تو هر قسمت از این انیمیشن سعی میکنه با یه روش خاص، اونا رو به دست بیاره!