پوستر فیلم  یونس گمگشته باز آید

یونس گمگشته باز آید

Yones Gomgashte Baz Ayad

مستندایرانی
.15دقیقه
مستند «یونس گمگشته باز آید» روایتی است از عشق و شیدایی اصفهانی ها به شهدای غواص، مردمی که آمده بودند تا بار دیگر به جهانیان ثابت کنند هیچ گاه از خون ب...

عوامل سازنده مستند یونس گمگشته باز آید

درباره مستند یونس گمگشته باز آید

مستند «یونس گمگشته باز آید» روایتی است از عشق و شیدایی اصفهانی ها به شهدای غواص، مردمی که آمده بودند تا بار دیگر به جهانیان ثابت کنند هیچ گاه از خون به ناحق ریخته شده فرزندانشان نمی گذرند و آرمان های شهدا را تا انتهای مسیری که در پیش گرفته اند دنبال خواهند کرد.