ناموجود

کفشهای میرزا نوروزMirza Norooz's Shoes

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کفشهای میرزا نوروز

کارگردان: محمد متوسلانی

محصولایران
میرزا نوروز عطاری است که حاضر نیست کفش‌های کهنه و پر از وصلهٔ خود را دور بیندازد و کفش‌هایی نو بخرد و همین امر سبب می‌شود تا مردم شهر او را دست بیندازند و مسخره کنند. همسر و فرزندان میرزا نیز که دیگر طاقت این وضع را ندارند، او را ترک می‌کنند و شرط بازگشتشان را خرید کفش‌هایی نو از سوی میرزا قرار می‌دهند.
فیلم‌های پیشنهادی