پوستر فیلم  مصاف

مصاف

Battle

مستندایرانی
.1ساعت و17دقیقه
مستند «مصاف» ضمن مرور مهم ترین رویدادهای داخلی و ترسیم اقدامات دشمنان خارجی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، به نقش مؤثر رهبر انقلاب در روشنگری و عب...

عوامل سازنده مستند مصاف

درباره مستند مصاف

مستند «مصاف» ضمن مرور مهم ترین رویدادهای داخلی و ترسیم اقدامات دشمنان خارجی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، به نقش مؤثر رهبر انقلاب در روشنگری و عبور کشور از بحران های پیش آمده می پردازد.