پوستر فیلم  مادرانه

مادرانه

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «مادرانه» داستان مردی به نام «اردلان تمجید» که ثروت خود را از راه های غیر قانونی به دست آورده می باشد همسرش او و فرزندان را رها کرده و حالا «اردلان» به صورت اتفاقی با «مریم زمان» نامزد سابق خود روبه رو شده و زندگی اش دستخوش تغییرات بسیاری می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مادرانه

خلاصه محتوا

سریال «مادرانه» داستان مردی به نام «اردلان تمجید» که ثروت خود را از راه های غیر قانونی به دست آورده می باشد همسرش او و فرزندان را رها کرده و حالا «اردلان» به صورت اتفاقی با «مریم زمان» نامزد سابق خود روبه رو شده و زندگی اش دستخوش تغییرات بسیاری می شود.