پوستر فیلم  دو چشم بی سو

دو چشم بی سو

Do Cheshman Beesu

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «دو چشم بی سو» داستان زندگی پسر نابینا ای است که در حرم امام رضا شفا می گیرد، هم چنین این فیلم عقاید مذهبی ایرانیان و جنگ هشت ساله ایران را در قا...

عوامل سازنده فیلم دو چشم بی سو

محسن مخملباف

درباره فیلم دو چشم بی سو

فیلم «دو چشم بی سو» داستان زندگی پسر نابینا ای است که در حرم امام رضا شفا می گیرد، هم چنین این فیلم عقاید مذهبی ایرانیان و جنگ هشت ساله ایران را در قالب داستان زندگی این پسر مورد بررسی قرار می دهد.