پوستر فیلم  جوخه

جوخه

.1ساعت و50دقیقه
فیلم «جوخه» داستان یک سرباز جوان به نام «كریس تیلور» در ویتنام هنگام مواجهه با وحشت های جنگ و دوگانگی انسان، با یک بحران اخلاقی روبرو می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جوخه

Oliver Stone
Oliver Stone
Georges Delerue
Claire Simpson

خلاصه محتوا

فیلم «جوخه» داستان یک سرباز جوان به نام «كریس تیلور» در ویتنام هنگام مواجهه با وحشت های جنگ و دوگانگی انسان، با یک بحران اخلاقی روبرو می شود.