کیمیا و خاکElixir and Dust

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کیمیا و خاک

کارگردان: عباس رافعی

محصولایران
فیلم «کیمیا و خاک» فضای ملتهب آبان ماه سال ۱۳۵۷ را نشان می دهد. سرنوشت ۵ گروهی را که می‌ خواهند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند به هم گره می‌ زند و در این میان یکی از مأموران اصلی ساواک در جستجوی مدرکی است که هویت مخالفان را می‌ تواند فاش سازد.
فیلم‌های پیشنهادی