پوستر فیلم  نخجیر

نخجیر

Prey

فیلم کوتاهایرانی
.12دقیقه
فیلم کوتاه «نخجیر» داستان یک سرباز عراقی است. که یک روز قبل از اعزام به خط مقدم، بسته‌ گرانبهایی به دستش می‌ رسد که باید آن را از دیگران پنهان کند.

بازیگران فیلم کوتاه نخجیر

عوامل سازنده فیلم کوتاه نخجیر

حسام اسلامی
حسین افشار
نسیم مرعشی
رضا سورانی

درباره فیلم کوتاه نخجیر

فیلم کوتاه «نخجیر» داستان یک سرباز عراقی است. که یک روز قبل از اعزام به خط مقدم، بسته‌ گرانبهایی به دستش می‌ رسد که باید آن را از دیگران پنهان کند.