آی او: من درونی

Io: Inner Self

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آی او: من درونی

محصولیونان
انیمیشن «آی او: من درونی» رویا پردازی های ذهنی یک کودک را که قصد دارد یک سیاره در حال نابودی با شهاب سنگ را نجات دهد به تصویر می کشد.

عوامل سازنده انیمیشن آی او: من درونی

Paulina Patino
Israel Ayhllon
Carlos Lugo

فیلم‌های پیشنهادی