پوستر فیلم  یاران غار

یاران غار

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «یاران غار» درباره محله ای در حاشیه دمشق به نام «زین العابدین» است که بسیاری از مدافعان حرم و رزمندگان سوری از اهالی این محله هستند. منطقه ای عجیب و جذاب به لحاظ معماری، نیز روایتگر داستان خانواده هایی است که از ابتدای بحران سوریه تاکنون، ده ها شهید تقدیم کرده اند و همچنان آماده اند تا شهدای بیشتری در مبارزه با تروریسم تکفیری تقدیم کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند یاران غار

محمد فرج صالحی
مهدی مطهر

خلاصه محتوا

مستند «یاران غار» درباره محله ای در حاشیه دمشق به نام «زین العابدین» است که بسیاری از مدافعان حرم و رزمندگان سوری از اهالی این محله هستند. منطقه ای عجیب و جذاب به لحاظ معماری، نیز روایتگر داستان خانواده هایی است که از ابتدای بحران سوریه تاکنون، ده ها شهید تقدیم کرده اند و همچنان آماده اند تا شهدای بیشتری در مبارزه با تروریسم تکفیری تقدیم کنند.