پوستر فیلم  پادشاه جزیره شیطان

پادشاه جزیره شیطان

King of Devils Island

فیلمنروژی
.1ساعت و48دقیقه
فیلم «پادشاه جزیره شیطان» با دوبله فارسی، بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است و در جزیره ای دورافتاده در اوسلو نروژ روایت می شود. چندین نفر از پسران 1...

تصاویر و جزییات فیلم پادشاه جزیره شیطان

 فیلم پادشاه جزیره شیطان
 فیلم پادشاه جزیره شیطان
 فیلم پادشاه جزیره شیطان
 فیلم پادشاه جزیره شیطان
 فیلم پادشاه جزیره شیطان

عوامل سازنده فیلم پادشاه جزیره شیطان

Marius Holst
Karin Julsrud
Johan Söderqvist
Michal Leszczylowski

درباره فیلم پادشاه جزیره شیطان

فیلم «پادشاه جزیره شیطان» با دوبله فارسی، بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است و در جزیره ای دورافتاده در اوسلو نروژ روایت می شود. چندین نفر از پسران 11 تا 18 ساله متخلف در این جا توسط نیروهای امنیتی نگهداری می شوند. در این میان یکی از پسران شورشی را بر علیه نیروهای امنیتی آغاز می کند.