پوستر فیلم  هری پاتر و سنگ جادو

هری پاتر و سنگ جادو

.2ساعت و27دقیقه
فیلم «هری پاتر و سنگ جادو» در مورد پسری به نام «هری پاتر» است که پیش خاله و شوهر خاله‌ اش زندگی می ‌کند. او که در ۱۰ سال زندگی پیش خانواده «دورسلی» تحقیر را تحمل کرده، با افشای یک راز توسط فردی عجیب، ناگهان خود را جادوگری می‌ یابد که بزرگ‌ ترین جادوگر قرن را از بین برده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هری پاتر و سنگ جادو

Chris Columbus
David Heyman
John Williams
Richard Francis-Bruce

خلاصه محتوا

فیلم «هری پاتر و سنگ جادو» در مورد پسری به نام «هری پاتر» است که پیش خاله و شوهر خاله‌ اش زندگی می ‌کند. او که در ۱۰ سال زندگی پیش خانواده «دورسلی» تحقیر را تحمل کرده، با افشای یک راز توسط فردی عجیب، ناگهان خود را جادوگری می‌ یابد که بزرگ‌ ترین جادوگر قرن را از بین برده است.