ویکی وایکینگVicky the Viking

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ویکی وایکینگ

کارگردان: Michael Herbig

محصولآلمان
فیلم «ویکی وایکینگ» درباره کودکی بسیار باهوش به نام «ویکی» است که با خانواده اش در دهکده کوچک وایکینگ ها زندگی می کند. او در آرزوی آن است که مانند پدرش یک وایکینگ شود ولی...
Christian Becker
Alfons Biedermann
Ralf Wengenmayr
Alexander Dittner