پوستر فیلم  جزیره

جزیره

The Island

.1ساعت و57دقیقه
فیلم «جزیره» درباره جوانی به نام «لینکن سیکس اکو» است که در جامعه ‌ای در بسته زندگی می‌ کند. ویژگی اصلی ساکنان این جامعه اطاعت محض و پرهیز از هر گونه ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جزیره

 فیلم جزیره
 فیلم جزیره
 فیلم جزیره
 فیلم جزیره

عوامل سازنده فیلم جزیره

Michael Bay
Michael BayIan Bryce
Caspian Tredwell-Owen
Steve Jablonsky

درباره فیلم جزیره

فیلم «جزیره» درباره جوانی به نام «لینکن سیکس اکو» است که در جامعه ‌ای در بسته زندگی می‌ کند. ویژگی اصلی ساکنان این جامعه اطاعت محض و پرهیز از هر گونه کنجکاوی است. آن ها بازمانده یک آلودگی جهانی هستند که حق خروج از این مکان را ندارند و تنها امیدشان زندگی در یک جزیره خوش آب و هوا است.