جزیرهThe Island

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جزیره

کارگردان: Michael Bay

محصولآمریکا
فیلم «جزیره» درباره جوانی به نام «لینکن سیکس اکو» است که در جامعه ‌ای در بسته زندگی می‌ کند. ویژگی اصلی ساکنان این جامعه اطاعت محض و پرهیز از هر گونه کنجکاوی است. آن ها ب...
Michael BayIan Bryce
Caspian Tredwell-Owen
Steve Jablonsky