پوستر فیلم  دیوانه از قفس پرید

دیوانه از قفس پرید

One Flew Over The Cuckoo's Nest

.2ساعت و6دقیقه
در فیلم «دیوانه از قفس پرید» «جک نیکلسون» را به جرم داشتن رابطه جنسی با دختری پانزده ساله دستگیر می‌کنند. از آنجایی که احتمال می‌رود وی برای اجتناب ا...

تصاویر و جزییات فیلم دیوانه از قفس پرید

 فیلم دیوانه از قفس پرید
 فیلم دیوانه از قفس پرید
 فیلم دیوانه از قفس پرید
 فیلم دیوانه از قفس پرید
 فیلم دیوانه از قفس پرید

عوامل سازنده فیلم دیوانه از قفس پرید

Milos Forman
Michael DouglasSaul Zaentz
Jack Nitzsche

درباره فیلم دیوانه از قفس پرید

در فیلم «دیوانه از قفس پرید» «جک نیکلسون» را به جرم داشتن رابطه جنسی با دختری پانزده ساله دستگیر می‌کنند. از آنجایی که احتمال می‌رود وی برای اجتناب از اعمال شاقه است که تمارض به داشتن بیماری روانی می‌کند، وی به حکم دادگاه برای بررسی وضعیت روانی‌ اش به تیمارستان ایالتی فرستاده می‌شود.