پوستر فیلم  تای چی 2: قهرمان برمی خیزد

تای چی 2: قهرمان برمی خیزد

فیلمچینی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «تای چی 2: قهرمان برمی خیزد» داستان «یانگ لوچان» استاد تای چی مشهور در قرن نوزدهم است که شیوه منحصر به فردی را ابداع کرد که امروزه به عنوان محبوب ترین شیوه تای چی شناخته می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم تای چی 2: قهرمان برمی خیزد

عوامل سازنده فیلم تای چی 2: قهرمان برمی خیزد

Stephen Fung
Kuo-Fu Chen

خلاصه محتوا

فیلم «تای چی 2: قهرمان برمی خیزد» داستان «یانگ لوچان» استاد تای چی مشهور در قرن نوزدهم است که شیوه منحصر به فردی را ابداع کرد که امروزه به عنوان محبوب ترین شیوه تای چی شناخته می شود.