کتونی سفید

Katouniye Sefid

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کتونی سفید
فیلم «کتونی سفید» داستان زندگی معلمی است که برای تدریس به جنوب کشور می رود ولی متوجه می شود که یکی از دانش آموزانش در کار قاچاق مواد مخدر است و تلاش می کند او را از این راه نجات دهد.

عوامل سازنده فیلم کتونی سفید