پوستر فیلم  کتونی سفید

کتونی سفید

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «کتونی سفید» داستان زندگی معلمی است که برای تدریس به جنوب کشور می رود ولی متوجه می شود که یکی از دانش آموزانش در کار قاچاق مواد مخدر است و تلاش می کند او را از این راه نجات دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کتونی سفید

خلاصه محتوا

فیلم «کتونی سفید» داستان زندگی معلمی است که برای تدریس به جنوب کشور می رود ولی متوجه می شود که یکی از دانش آموزانش در کار قاچاق مواد مخدر است و تلاش می کند او را از این راه نجات دهد.