پوستر فیلم  کتونی سفید

کتونی سفید

Katouniye Sefid

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «کتونی سفید» داستان زندگی معلمی است که برای تدریس به جنوب کشور می رود ولی متوجه می شود که یکی از دانش آموزانش در کار قاچاق مواد مخدر است و تلاش م...

تصاویر و جزییات فیلم کتونی سفید

 فیلم کتونی سفید
 فیلم کتونی سفید
 فیلم کتونی سفید
 فیلم کتونی سفید
 فیلم کتونی سفید

عوامل سازنده فیلم کتونی سفید

درباره فیلم کتونی سفید

فیلم «کتونی سفید» داستان زندگی معلمی است که برای تدریس به جنوب کشور می رود ولی متوجه می شود که یکی از دانش آموزانش در کار قاچاق مواد مخدر است و تلاش می کند او را از این راه نجات دهد.