ناموجود

قاصدکGhasedak

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  قاصدک

کارگردان: قاسم جعفری

محصولایران
یزدان، رزمنده اسیری که ترکشی در مغز دارد، هنگام فرار تیر می خورد و پایش آسیب می بیند...
فیلم‌های پیشنهادی