پوستر فیلم  جهانمرد

جهانمرد

سریالایرانی
.51دقیقه
مستند «جهانمرد» داستان رشادت ها و بزرگ منشی های سردار دل ها «شهید قاسم سلیمانی» از زبان کارشناسان خارجی و داخلی و نزدیکان این بزرگوار است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال جهانمرد

خلاصه محتوا

مستند «جهانمرد» داستان رشادت ها و بزرگ منشی های سردار دل ها «شهید قاسم سلیمانی» از زبان کارشناسان خارجی و داخلی و نزدیکان این بزرگوار است.