پوستر فیلم  مانی و نقاشی های سرگردان

مانی و نقاشی های سرگردان

سریالایرانی
.11دقیقه
مجموعه انیمیشن «مانی و نقاشی های سرگردان» داستان پسرکی به نام «مانی» است که در هر قسمت نقاشی هایی می کشد که جان می گیرند و چون نمی دانند در این دنیای واقعی چگونه زندگی کنند، برای «مانی» و اطرافیانش دردسرهایی درست می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مانی و نقاشی های سرگردان

خلاصه محتوا

مجموعه انیمیشن «مانی و نقاشی های سرگردان» داستان پسرکی به نام «مانی» است که در هر قسمت نقاشی هایی می کشد که جان می گیرند و چون نمی دانند در این دنیای واقعی چگونه زندگی کنند، برای «مانی» و اطرافیانش دردسرهایی درست می کنند.