ناموجود

پایان راهEnd Of The Road

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پایان راه

کارگردان: افسانه منادی

محصولایران
بابک، سهراب و هما باخبر می شوند که پدرشان در بیمارستانی در شمال بستری شده است. نحوه برخورد آنها با این خبر متفاوت است. هر کدام از برادرها به دنبال بهانه ای هستند تا از زیربار این سفر شانه خالی کنند اما موفق نمی شوند...
فیلم‌های پیشنهادی