پوستر فیلم  بی‌ خانمان

بی‌ خانمان

.59دقیقه
سریال «بی خانمان» داستان شخصی به نام «لی سونگی» است که رویای بازیگر شدن در ژانر اکشن را در سر دارد. او از یک حادثه هواپیما جون سالم به‌ در می برد و مسیر زندگیش تغییر می کند و درگیر توطئه های پنهان می شود و قصد دارد فساد ملی را آشکار کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بی‌ خانمان

Yu In-sik
Sandra AlvesZakaria Alaoui
Nam Hye Seung Jeon

خلاصه محتوا

سریال «بی خانمان» داستان شخصی به نام «لی سونگی» است که رویای بازیگر شدن در ژانر اکشن را در سر دارد. او از یک حادثه هواپیما جون سالم به‌ در می برد و مسیر زندگیش تغییر می کند و درگیر توطئه های پنهان می شود و قصد دارد فساد ملی را آشکار کند.