پوستر فیلم  ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی

ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی

A StoryBots Space Adventure

انیمیشنآمریکایی
.10دقیقه
انیمیشن «ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی» «A StoryBots Space Adventure» درباره چند ربات قصه گو فضایی است که به سوالات کودکان در موضوعاتی همچون نحوه ع...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی

 انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی
 انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی
 انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی
 انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی
 انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی

عوامل سازنده انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی

David A. VargasJason Reisig
Audrey DeLongMichael McGahey
Eric Weiner
Monroe Robertson

درباره انیمیشن ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی

انیمیشن «ربات های قصه گو: ماجراجویی فضایی» «A StoryBots Space Adventure» درباره چند ربات قصه گو فضایی است که به سوالات کودکان در موضوعاتی همچون نحوه عملکرد موشک ها، نحوه آموزش سرنشینان فضاپیما و دیگر موارد فضایی پاسخ می دهند.