آخرین جنگجو

The Last Warrior

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین جنگجو

کارگردان: Dmitriy Dyachenko

فیلم «آخرین جنگجو» درباره یک پسر معمولی به نام «ایوان» است. او از مسکو مدرن به دنیای خیالی بلگووری منتقل می شود. در این جهان موازی که شخصیت های افسانه های روسیه زندگی می کنند جادو جزء جدا نشدنی زندگی روزمره است و استدلال ها با کمک شمشیر حل می شوند.

عوامل سازنده فیلم آخرین جنگجو