پوستر فیلم  راز‌های جماران

راز‌های جماران

سریالایرانی
.30دقیقه
مستند «راز‌های جماران» زندگی «حضرت امام خمینی (ره)» و مناسبات سیاسی و شخصی ایشان را از زبان محافظان بیت امام (ره) در بازه زمانی سال‌ های ۵۷ تا ۶۸ روایت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال راز‌های جماران

خلاصه محتوا

مستند «راز‌های جماران» زندگی «حضرت امام خمینی (ره)» و مناسبات سیاسی و شخصی ایشان را از زبان محافظان بیت امام (ره) در بازه زمانی سال‌ های ۵۷ تا ۶۸ روایت می کند.