پوستر فیلم  راز‌های جماران

راز‌های جماران

Jamarans Secrets

سریالایرانی
.30دقیقه
مستند «راز‌های جماران» زندگی «حضرت امام خمینی (ره)» و مناسبات سیاسی و شخصی ایشان را از زبان محافظان بیت امام (ره) در بازه زمانی سال‌ های ۵۷ تا ۶۸ روای...

تصاویر و جزییات سریال راز‌های جماران

 سریال راز‌های جماران
 سریال راز‌های جماران
 سریال راز‌های جماران
 سریال راز‌های جماران
 سریال راز‌های جماران

عوامل سازنده سریال راز‌های جماران

درباره سریال راز‌های جماران

مستند «راز‌های جماران» زندگی «حضرت امام خمینی (ره)» و مناسبات سیاسی و شخصی ایشان را از زبان محافظان بیت امام (ره) در بازه زمانی سال‌ های ۵۷ تا ۶۸ روایت می کند.