پوستر فیلم  رویای ایرانی

رویای ایرانی

Persian Dream

مستندایرانی
.59دقیقه
مستند «رویای ایرانی» روایتی است از حضور 10 روزه یک خبرنگار آمریکایی به نام «کیلب ماپین» در ایران که در پی اولین نامه رهبر انقلاب اسلامی به جوان های «ا...

عوامل سازنده مستند رویای ایرانی

درباره مستند رویای ایرانی

مستند «رویای ایرانی» روایتی است از حضور 10 روزه یک خبرنگار آمریکایی به نام «کیلب ماپین» در ایران که در پی اولین نامه رهبر انقلاب اسلامی به جوان های «اروپایی» و «آمریکایی» به ایران سفر کرده و به دنبال دیدار با نویسنده نامه است.