ملک سلیمانThe Kingdom of Solomon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ملک سلیمان

کارگردان: شهریار بحرانی

محصولایران
فیلم «ملک سلیمان» داستان «سلیمان نبی» را روایت می کند. خداوند به وسیله نشانه‌ هایی به «سلیمان نبی» نشان می‌ دهد که باید از شرایط سختی عبور کند اما سلیمان برای عبور از این شرایط باید با جهان اجنه و شیاطین مقابله کند.
مجتبی فرآورده
فیلم‌های پیشنهادی