پوستر فیلم  حدیث سرو

حدیث سرو

Cypress Poem

سریالایرانی
.31دقیقه
مستند «حدیث سرو» مجموعه است که با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ار...

تصاویر و جزییات سریال حدیث سرو

 سریال حدیث سرو
 سریال حدیث سرو
 سریال حدیث سرو
 سریال حدیث سرو
 سریال حدیث سرو

درباره سریال حدیث سرو

مستند «حدیث سرو» مجموعه است که با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارائه دهد.